Dnes je 22.10.16 svátek má Sabina  Česky  English  Deutsch


Biblický citát na dnešní den
Žijme podle pravdy. (Ef 4,15)

Vítejte

Vítáme vás na stránkách Římskokatolické farnosti Čelákovice součásti vikariátu Stará Boleslav. Na tomto místě pro vás budou připraveny informace o životě farnosti Čelákovice zahrnující po reformě od r. 2006 kostely v Čelákovicích, Nehvizdech, Mochově, Přerově nad Labem, Vyšehořovicích, Vykáni a Semicích. Doufáme, že tyto stránky přispějí k lepší informovanosti o životě farnosti, bohoslužbách i o tom, co má k naší farnosti vazbu poněkud vzdálenější.

Čelákovický kostel Mochovský kostel Nehvizdský kostel Přerovský kostel
Téma týdne
Plíživé nebezpečí "vlastní dokonalosti"
„Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: 'Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník...' Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: 'Bože, bud' milostiv mně hříšnému.“ (srov. Lk 18, 11-13)
22.10.2016, 21

Na první pohled dokonalý farizeus a stejně tak zdánlivě nedokonalý celník. Komu jsme podobnější?

Možná by naše první myšlenka mohla být, že přeci nejsme jako onen farizeus. Rozhodně se nemodlíme takovými slovy. Nechlubíme se před Bohem, jak moc jsme dokonalí. Dokonce se spíše připodobníme celníkovi - vždyť přeci litujeme našich chyb a slabostí, v kostele se nedereme do předních lavic a vůbec – nejsme tak opovážliví, abychom snad jen vyjmenovávali naše přednosti...

Ale jaká je skutečná realita našeho života? Kdo z nás se občas nedívá shora na druhé a nedává jim najevo, jak věci dělají špatně? Nepovažujeme naše metody ve výchově, postupy v práci nebo životní priority za ty nejlepší? Nepřipadáme si vlastně chvílemi tak trochu neomylní a neohrnujeme nos nad druhými?

Čím více si připadáme dokonalí a neomylní v tom, co děláme, tím více jsme podobní farizeovi. Dokážeme-li si ale přiznat, že jsme chybující a našich chyb litovat upřímně, blížíme se pokornému celníkovi.

Ano, Bůh ví, že jsme chybující, a někdy nám to nechává zakusit. Nestojí totiž o to, abychom se povyšovali nad druhé a cítili se jim být nadřazení. Čeká, zda budeme mít v sobě dostatek lásky a pokory, abychom uznali, že možná nejsme Ti nejlepší ze všech, ale zato dokážeme přijít a říci: "Bože, buď milostiv mně hříšnému."

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.