Dnes je 8.8.22 svátek má SoběslavFotogalerie


Foto

Oslava čtyřicátin našeho přítele Mikuláše Uličného 25.6.2018


stále ještě za Jordánem.

Foto

Nadlouho poslední pouť s naším farářem - do Staré Boleslavi ve svátek sv. Václava - 28.10.2017


ještě nic netušíme..... V modlitbách prosíme za přemožení "Zlého".

Foto

Vernisáž hotových soch v Čelákovicích - 20.8.2017

Foto

Dřevařské sympózium na faře v Čelákovicích - 16.-20.8.2017

Foto

Koncert duchovní hudby v Čelákovicích - 12.8.2017

Foto

Poutní slavnost v Semicích - 30.7.2017

Foto

Den prvního svatého přijímání v Čelákovicích - 4.6.2017

Foto

Slavnost udělování svátosti biřmování v Čelákovicích - 28.5.2017

Mons. Karel Herbst, biskup

Foto

Svatovojtěšský víkend v Přerově nad Labem - 23.4.2017

Průvod k "Svatovojtěšské studánce" se "svatomarkovským" požehnáním polí /br a požehnání nové hospody. Eucharistické požehnání

Foto

Svatovojtěšský víkend v Přerově nad Labem - 23.4.2017

Poutní mše svatá ke sv. Vojtěchovi celebrovaná biskupem Mons. Herbstem /br s posvěcením kaple a jejího zvonu ve skanzenu

Foto

Svatovojtěšský víkend v Přerově nad Labem - 22.4.2017

Slavnost u nové kapličkyu příležitosti 50. výročí otevření skanzenu

Foto

Boží hod velikonoční - V kostele sv.Havla ve Vykáni - 16.4.2017

Foto

Vigílie - Vzkříšení - 15.4.2017

Foto

Velký pátek - 14.4.2017

Foto

Zelený čtvrtek - 13.4.2017

Foto

Květná neděle - 9.4.2017

Foto

Velikonoční jarmark - 15.4.2017

Foto

Zabíjačka - Farní den - a cíl masopustního průvodu na farní zahradě

Foto

Boží hod vánoční - po dlouhých desetiletích první mše sloužená v kostele ve Vykáni

Foto

Adventní zpívání dětí ze ZŠ "Kamenka" v kostele 27. 11. 2016

Foto

Jarmark na farní zahradě a přilehlém sálku 26.11.2016

Foto

Pěší svatováclavská pouť 28. září do Staré Boleslavi

Foto

Pohřeb Patera Lubomíra Neugebauera konaný 9.8.2016 v Přerově nad Labem

Foto

Slavnost Narození svatého Jana Křtitele v Kapličce zasvěcené tomuto světci v Sedlčánkách 24.6.2016

Foto

Výsledky práce něšeho kostelníka za vydatné pomoci "kaplana"

Foto

Svátek sv. Jana Nepomuckého v Kapličce zasvěcené tomuto světci v Káraném 16.5.2016

Foto

15. arcidiecézní pouť za duchovní povolání na Svaté Hoře, konaná 7.5.2016

Foto

Farní den, který svým skvělým gulášem ozvláštnil pan Vašát, konaný 1.5.2016

Foto

Koncert souborů Musica Florea, Collegium Floreum s dirigentem Markem Štrynclem 8.4.2016

Foto

Slavnost Zmrtvýchstání Páně - velikonoční vigilie 26.3.2016

Foto

Naši hosté z farnosti ve Víťazu, kde vyrostl náš pan farář, při návštěvě u nás 28.2.2016

Foto

Vánoční koncert "Už zítra .." konaný 23.12.2015
Foto

Biblická soutěž 2015 konaná 14.11.2015
Foto

Posvěcení kostela po jeho výmalbě Jeho eminencí kardinálem Dominikem Dukou dne 11.10.2015
Foto

Křest dospělých dne 4.10.2015
Foto

První příměstský tábor konaný v objektu a na zahradě fary
Foto

První farní den
Foto

Náš pan farář se svým "kaplanem Maxem"
Foto

Narozeniny pana faráře

slavené na faře v Čelákovicích 29.5.2015.
Foto

Noc kostelů 2015
Foto

37.Evropské setkání mládeže Taizé

konané ve dnech 29.- 2.1.2015 v Čelákovicích.
Foto

Biblická soutěž 2014

konaná 8.11.2014 v Čelákovicích.