Dnes je 15.8.20 svátek má HanaSvátky

Vánoce

VelikonoceBetlémské světlo

"To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila." (Jan 1,5)

Od roku 1989 se skauti spolu s železničními společnostmi podílejí na rozvážení světla, které bylo zapáleno vždy několik týdnů před Vánocemi v rodišti Ježíše Krista v Betlémě. Již několik let se na této akci podílejí i čeští skauti, proto si můžete Betlémské světlo přinést domů i vy.

Betlémské světlo ve světě

Tak jako u nás, tak i ve světě se již Betlémské světlo stalo nedílnou součástí Vánoc. V německy mluvících zemích se nazývá Friedenslicht aus Bethlehem, v anglicky mluvících zemích Peacelight from Bethlehem. Pod těmito názvy lze BS také vyhledávat na Internetu např. Altavistou. Pěkně zpracované stránky lze např. najít na http://radio-o.orf.at/friedenslicht/index.htm, kde jsou uvedeny nejen aktuální údaje, ale i úplná historie této předvánoční akce. A to, že Vás tento odkaz zavede na stránky rakouského rozhlasu není náhodné. Právě jedno z studií - ORF Landesstudio Oberösterreich Linz přišlo v roce 1986 poprvé s touto iniciativou. Od té doby každoročně krátce před Vánoci každoročně zapalují vybrané děti z Oberösterreichu Betlémské světlo v rodné jeskyni Ježíše Krista v Betlémě. Odtud je přepravováno ve speciální lampě Rakouskými aeroliniemi AUA do Linze.

Od roku 1989 se na rozvážení Betlémského světla podílejí s železničními společnostmi i skauti, kteří rozšířili tento vánoční zvyk již do všech zemí v Evropě viz mapa. Nejdále se zatím dostalo v roce 1993. Do Moskvy BS dovezli z Rakouska osobně Bertl Grünvald - hlavní koorginátor rozvážení BS skauty po Evropě a Ing. Edwin Querasser. Dále se pak po transsibiřské magistrále dostalo až do Vladivostoku na břehu Tichého oceánu. Od počátku této akce jsou s rozvážením BS spojeny i různé sbírky na dobročinné účely. Ta nejstarší se jmenuje "Lichts ins Dunkel" a informace o ní můžete získaz na http://lichtinsdunkel.orf.at/. Jedná se o charitativní finanční sbírku na postižené děti v Rakousku. Po vzoru těchto sbírek byla loni v České republice poprvé organizována Českými dráhami charitativní sbírka dárků pro děti, které musí vánoční svátky trávit osamoceny na nemocničním lůžku.

Svátky jsou převzaté z internetových stránek Říčanské farnosti , které za laskavé svolení k použití zpracovaných svátků mnohokrát děkujeme.