Dnes je 15.8.20 svátek má HanaSvátky

Vánoce

VelikonoceJežíšek

O Štědrém večeru není v našich zemích snad nikoho, kdo by s napětím neočekával příchod Ježíška, nesoucího vánoční dárky všem lidem dobré vůle. Původ vánočního zvyku Ježíška ztotožňovaného s malým Jezulátkem, které přichází každým rokem na svět v noci z 24. na 25. prosince v dalekém městě Betlémě, sahá do doby reformace. Dříve se o rozdělování dárků staral především sv. Mikuláš, kterému pomáhaly tajemné bytosti předvánočního času. Rozdělování vánočních dárků v předvečer svátku Narození Páně nebo brzy ráno 25. prosince se ujalo až v dobách reformačního hnutí v německých oblastech, hlásících se k protestantské víře. Dárkům, které měly snížit oblibu světce Mikuláše, se říkalo Christkind, Ježíšek. Velkým zastáncem nového zvyku byl německý náboženský reformátor Martin Luther (1483-1546). Blízký přítel saského kurfiřta Friedricha III. Moudrého (1463-1525) neohroženě hájil čistotu křesťanského vyznání a na disputaci v Lipsku zpochybnil papežství a církevní hierarchii. Uzavřel sňatek s bývalou jeptiškou a Katharina von Bora ho udělala šťastným otcem hezkých a zdravých dětí. Odpor Martina Luthera k "papežské církvi" zasáhl i do jeho rodinného života. Kazatel odmítal dávat svým dětem dárky o svátku "papežence" sv. Mikuláše a naděloval jim je až o Štědrém dnu. Děti však odmítaly chápat ideologickou nevhodnost mikulášské nadílky a s "christkindem" se nechtěly smířit. Spor prý nakonec vyřešila maminka Katharina a děti jednoho z nejvýznamnějších církevních reformátorů dostávaly dárky o svátku sv. Mikuláše i o Štědrém dnu. Martin Luther nechtěně proměnil v boji za očistu církve 24. prosinec v jednu z největších dětských slavností.

Ježíšek to zpočátku neměl lehké. Těžce si na něj přivykali protestanti, a co teprve katolíci! Po celé 16. století tak probíhal zápas nejen o reformu církve, ale i o Ježíška. Obyčej dávat dětem dárky v předvečer svátku Narození Páně nebo na Boží hod vánoční se sice rychle rozšířil po celé západní Evropě, ale ne všude je naděloval Ježíšek. V protestantské Anglii je bez ohledu na svůj "papeženský" původ roznášel sv. Mikuláš, kterému se v ostrovní říši přezdívalo Santa Claus, a nejinak tomu bylo v Nizozemsku, kde děti o vánočních svátcích světec navštěvoval pod jménem Sinter Klaas. Ježíšek si získal srdce věřících v jihoněmeckých oblastech, ale na severu Německa za něho zaskakoval Weihnachtsmann (Vánoční muž), občas mylně zaměňovaný za pohanského boha Wotana. Dodnes Ježíšek přináší o Vánocích dárky rakouským dětem, které se však v prvních adventních dnech těší i z návštěvy sv. Mikuláše. České prostředí přijalo tradici vánočních návštěv Ježíška v 19. století. Podobu tajemného Ježíška zachytila na stránkách své nejslavnější knihy spisovatelka Božena Němcová, když líčila, jak se děti na Starém bělidle ptali o Vánocích babičky, zda jim Jezulátko něco nadělí pod stromeček:

To já nemohu vědět; uslyšíte, zazvoní-li... Děti menší postavily se k oknu, míníce, že Jezulátko musí jíti okolo oken a že ho uslyší. "Což nevíte, že není Jezulátko vidět ani slyšet?" pravila babička. "Jezulátko sedí v nebi na světlém trůnu a posílá dárky hodným dětem po andělích, kteří je přinášejí na zlatých oblacích. Neslyšíte nic než zvonku hraní." Vtom kmitla okolo oken světlá zář a venku zazněl hlas zvonku. Děti sepjaly ruce... v tom také matka do dveří vcházela, oznamujíc dětem, že... Jezulátko jim nadělilo.

Ježíšek byl v českých zemích velmi oblíbený. Spisovatele Svatopluka Čecha dokonce "jeho" Ježíšek provázel po celý život a nic ho ve víře v krásnou vánoční bytost nemohlo zviklat: Zachovávalať se v naši rodině přísně legenda o tajemné návštěvě samého Ježíška. V prvních letech věřil jsem jí pevně; později viklala se ovšem tato víra čím dál povážlivěji, ale zavíral jsem jaksi násilně oči před tím světlem poznání, snaže se zachovati alespoň stín tajemně blaživé iluze, posvěcené nejkrásnějšími vzpomínkami dětství.

Navzdory všem úskalím, která musel Ježíšek překonat, aby mohl navštěvovat o 24. prosinci lidské příbytky a rozdávat dárky, patří dnes bezpochyby k nejoblíbenějším a nejznámějším evropským vánočním duchům.

Svátky jsou převzaté z internetových stránek Říčanské farnosti , které za laskavé svolení k použití zpracovaných svátků mnohokrát děkujeme.