Dnes je 17.10.19 svátek má Hedvika


Biblický citát na dnešní den
Člověk je ospravedlňen skrze víru. (Řím 3,28)

Svátky

Vánoce

VelikonoceVelikonoční symboly

Velikonoční beránek

Symbol beránka přešel významně do křesťanského pojetí Velikonoc. Kristus je nazýván Beránkem Božím na znamení čistoty, nevinnosti a poslušnosti. Je velikonočním Beránkem nového Izraele, jehož krev zachránila pokřtěné od hříchu a smrti. Původní podstata svátků se promítá i do křesťanského symbolu smrti a následného vzkříšení Ježíše Krista. Ježíš snímá svojí obětí hříchy světa. Jeho oběť je křesťansky chápána jako naplnění starozákonné paschy – Hospodinovo přejití a ušetření Božího lidu záchrannou krví Beránka.

Symbol kříže

Velikonoční oheň

Velikonoční svíce

Velikonoční vajíčko

Velikonoční zajíček

Svátky jsou převzaté z internetových stránek Říčanské farnosti , které za laskavé svolení k použití zpracovaných svátků mnohokrát děkujeme.